Każdy ma swój los jedynie dla siebie

Jarosław Iwaszkiewicz

Witamy w Liceum Ogólnokształcacym
w Brwinowie

Dyrekcja

Zofia Kowalczyk

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie

Katarzyna Baczyńska

Wicedyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
w Brwinowie