Od dnia 21 sierpnia 2012 r. opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji należy wpłacać bezpośrednio na konto

Urzędu Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

DUPLIKAT ŚWIADECTW – 26 zł

DUPLIKAT LEGITYMACJI – 9 zł

Pobierz podanie o wydanie duplikatu (pdf)PDF