Każdy ma swój los jedynie dla siebie

Jarosław Iwaszkiewicz

Witamy w Liceum Ogólnokształcacym
w Brwinowie

Rada Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców 
w  roku szkolnym 2022/2023

  • Hanna Bardecka – przewodnicząca
  • Izabela Kępka – sekretarz
  • Renata Olecka – skarbnik

Wpłaty na Radę Rodziców

Numer konta

43 9291 000 100 9765522 00000 10

Rada Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Żwirowa 16
05-840 Brwinów

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę