3 czerwca 2024 r. pani Agnieszka Gozdyra oraz pan Andrzej Kopczyński – dziennikarze Polsat News poprowadzili warsztaty w naszym Liceum. Na tych zajęciach poznaliśmy tajniki pracy dziennikarskiej.

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej z nich dowiedzieliśmy się, jak przebiega proces tworzenia i realizacji newsów.
Praca dziennikarzy zaczyna się wcześnie rano i polega na zbieraniu informacji, przeprowadzaniu wywiadów i przygotowaniu około trzyminutowego materiału na dany temat. 

Przygotowane przez dziennikarzy informacje są hierarchizowane od najbardziej istotnych do tych mniej poruszających, ponieważ w tej kolejności będą emitowane w wieczornym wydaniu Polsat News.

W drugiej części warsztatów to my – licealiści wcielaliśmy się w rolę dziennikarzy i szukaliśmy najbardziej interesujących zdarzeń w Polsce i na świecie. Pod koniec zaprezentowaliśmy nasze propozycje, co spotkało się z aprobatą oraz pochwałą prowadzących.

Dodatkowym atutem warsztatów było oglądanie zrealizowanych przez panią Agnieszkę Gozdyrę programów publicystycznych z udziałem polityków, które prowadząca opatrzyła komentarzem. Analiza tych programów pokazała, jak wymagająca i trudna jest praca dziennikarza, który często spotyka się z nieprofesjonalnym zachowaniem gości.

Dzięki tym warsztatom zdaliśmy sobie sprawę, że dziennikarstwo to kierunek stale zmieniający się, czego przykładem są stare i nowe metody dziennikarstwa.

Dowiedzieliśmy się również, że aby zostać dziennikarzem, nie musimy kończyć studiów kierunkowych, ponieważ dziennikarstwo jest powiązane z wieloma dziedzinami i niemal każde studia mogą stanowić przepustkę do tego zawodu.

Warsztaty dały nam impuls do rozwijania pasji, którą w przyszłości możemy zmienić w pracę zawodową.

Wiktoria Dębska (kl. IIIa)