W piątek 28 kwietnia 2023 r. pierwszy rocznik czteroletniego liceum ukończył szkołę. W części oficjalnej nastąpiło przekazanie sztandaru, rozdanie świadectw i nagród oraz miały miejsce wystąpienia p. Dyr. ZSO Zofii Kowalczyk oraz przedstawiciela Rady Rodziców. Uczniowie klasy IV podsumowali swoją naukę w Liceum, a przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego złożyły swoim koleżankom i kolegom życzenia powodzenia w pozaszkolnym życiu.

W części nieoficjalnej wychowawczyni kl. IV p. Małgorzata Obsowska wręczyła „jarosie”, czyli spersonalizowane dyplomy – charakterystyki uczniów. W tym roku były to „jarosie” matematyczne, ponieważ „jarosie” tradycyjnie są związane z przedmiotem, którego uczy wychowawca.

Klasa III przygotowała dla starszych koleżanek i kolegów niespodzianki: prezenty i symboliczne przejście po czerwonym dywanie „od ucznia do absolwenta”.

Przed absolwentami Matura 2023 – życzymy powodzenia.