Matury rozpoczęliśmy 7 maja br. kolejno egzaminami pisemnymi z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Życzymy wszystkim wysokich wyników z egzaminu maturalnego.