28 września 2023 r. upłynął w Liceum pod znakiem Elizy Orzeszkowej i jej powieści „Nad Niemnem”. Był to Dzień Głośnego Czytania (przypadający na 29.09.23) połączony z wcześniejszym Dniem Narodowego Czytania (9.09.23)

Tego Dnia w centrum uwagi znalazła się powieść pozytywistycznej pisarki. Wybrane fragmenty „Nad Niemnem” czytali uczniowie klas I – III, natomiast klasa IVa przygotowała prezentację, podczas której poznaliśmy biografię Orzeszkowej, genezę utworu, jego tematykę oraz fragmenty filmu w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego.

Dzięki dekoracji znajdującej się w auli odkryliśmy pasję pisarki, czyli zbieranie roślin, ich suszenie, a następnie układanie w kompozycje kwiatowe.

Organizatorkami Dnia Głośnego Czytania były polonistki i bibliotekarki: Elżbieta Baczewska, Grażyna Kozielewska i Agnieszka Kurządkowska.

Dziękujemy wszystkim uczniom i uczennicom za wspólne czytanie i współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia (szczególnie klasie Ib), natomiast gościom – uczniom klasy VIIIa SP za obecność i uważne słuchanie.

Czytajmy Orzeszkową, odkrywajmy ją dla siebie!