W naszym Liceum kontynuujemy lekcje z prawnikiem. 14 kwietnia 2023  roku pani mec. Aneta Wincenciak- Krebs poprowadziła zajęcia z WOS w  klasie III A. Tematem lekcji było prawo karne. Uczniowie mieli  możliwość poznania podstaw tej gałęzi prawa oraz zadania pani mecenas  pytań związanych z różnymi zagadnieniami prawnymi.