Pułkownik Waldemar Kruszyński spotkał się z uczniami klasy Ia.
Historia staje się współczesna, gdy opowiada o niej świadek, uczestnik zdarzeń, o których czyta się w  podręczniku. Uczestnik to człowiek uwikłany w wydarzenia, ale to przede wszystkim człowiek uczestniczący w nich aktywnie.

Opowieść pułkownika Kruszyńskiego na długo zapadnie w pamięć słuchaczy.

Dziękujemy.