12.10.2023 r. był ważnym dniem w szkole. Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, które przyjęła dyr. ZSO pani Zofia Kowalczyk. Delegaci klas złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły.

W nieoficjalnej części Dnia Nauczyciela klasa IVa oraz Samorząd Uczniowski zaprosili nauczycielki i nauczycieli, przedstawicielki Rady rodziców oraz uczniów do wspólnej zabawy, którą można zatytułować „Godzina szczerości”. Powiedzenie, że uroczystość przebiegała w atmosferze wzajemnej życzliwości jest jak najbardziej na miejscu.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się do organizacji tego dnia i zapewnili świetną atmosferę.